Press "Enter" to skip to content

Design och formgivning

Design och formgivning

Svensk design och formgivning hyllas världen över för sin stilistiska stramhet och avskalade enkelhet. Många av dagens svenska formgivare och designer får sin inspiration från naturen, men även från andra länders kultur och formspråk. Även längre tillbaka i historian har svensk design och formgivning påverkats och haft både tydliga och mindre tydliga influenser från kontinenten. Detta har påverkat allt från klädesplagg till design på kakelplattor. I artikeln som följer kommer ni att få läsa om allt från svensk hemslöjd som kulturarv, invandrares svårigheter att slå sig fram på marknaden som formgivare men också den typiska skandinaviska minimalistiska stilen och olika influenser som påverkat svenska designer.

Design och formgivning med traditioner

Ungefär var femte invånare i Sverige är född utomlands eller har en förälder som är det. Därför blir det allt angelägnare att främja kulturbyten inom landet. Sedan år 2000 har till exempel de samiska, finska, tornedalsfinska, romerska och judiska grupperna fått en status som nationella minoriteter i Sverige. Detta betyder att förutom det språkliga ska också deras kulturella ställning stärkas. Hemslöjden är en viktig del av vårt kulturarv och länshemslöjdskonsulenternas roll är att bedöma kvaliteten på slöjdade föremål, både vad gäller material, teknik och form. Vad händer med yrkesrollen när konsulenterna möter design och formgivning från andra länders kulturer? Finns kunskapen om andra länders hantverk?

En korg har från början samma funktion vare sig den kommer från Thailand, Syrien eller Sverige. De är tillverkade i material från trakten och utförda i en teknik som lämpar sig både vad gäller material och användningsområde. Sedan förfinas dessa i materialval, teknik och estetiskt uttryck. Design och formgivning av hemslöjd är ett resultat av årtusendens kulturinflytande från olika länder. Influenser har kommit via kringresande hantverkare och folkkonstnärer men också från kyrkor och slott. Därefter har förebilderna formats och anpassats till den lokala traditionen och fått en lokal särprägel. I Sverige finns hemslöjdsorganisationer som värnar om Sveriges traditioner. Vem värnar om de statslösas hemslöjdstraditioner?

Mångfald, design och formgivning

Den typiska svenske och den invandrade formgivaren

Den svenske formgivaren föddes på 1970-talet. Även föräldrarna var aktiva konstnärer i egen studio. Hen studerade vid konstfack och efter det möbeldesign. Efter skolorna startade han egen studio där hen fortfarande är verksam. Hen är känd för sin innovativa vidareutveckling av den typiska skandinaviska stilen där form och funktion blandas. Att hitta information om invandrare som har lyckats inom design och formgivning i Sverige är inte det enklaste. De flesta hyllade formgivare i landet arbetar inom den skandinaviska stilen som är hyllad både inom och utom landets gränser. Att etablera sig som formgivare i Sverige när man kommer från ett annat land och har ett annat formspråk är mycket svårt.

Det finns dock invandrare som har etablerat sig i Sverige inom både design och formgivning. En av dem var Josef Frank som växte upp i Wien i en judisk familj. Han verkade som arkitekt men formgav också möbler och textilier. På 1920-talet kom han i kontakt med Svenskt Tenns grundare. Då han 1933 tvingades till landsflykt kom han till Sverige. I Stockholm arbetade han främst med möbel- och inredningsdesign men han utfärdade även tygtryck och tapetmönster för Svenskt Tenn. Han är representerade både på Nationalmuseet i Stockholm och Röhsska museet i Göteborg.

Var dig själv

Alla vill känna samhörighet. I de gamla svenskbygderna i USA värnade svenskarna om sina traditioner både inom design och formgivning. När invandrarnas kunskaper och traditionella formspråk blandas med det svenska kan det bli kulturchockar, men även mycket bra resultat. Det viktigaste är att vara sig själv. Med rötter i en annan kultur är risken att det inte blir bra om man försöker ändra sig för att smälta in och anammar den minimalistiska skandinaviska stilen inom design och formgivning. En mix kan bli succé. Det finns svenska unga formgivare som har mixat svensk design med influenser från till exempel Afrika och Mexiko och nått framgång i Sverige. Mångfalden måste få större utrymme inom konst, formgivning och design.